Новини

Конни състезания в Ботаническата градина край Варна

цялата статия

Туристически регион Шумен

Отчитат се успешни резултати по проекти "Корените на България" и „Оттука започва България” цялата статия

Излезе 1 брой на онлайн студентски електронен вестник "Туризмини"

Електронният бюлетин носи името "Туризмини" и е насочен главно към дейностите на студенти и преподаватели от катедра "Икономика и организация на туризма". Допълнителните раздели на "Туризмини" съдържат любопитна информация за туристическия сектор в град Варна, реализирани и предстоящи събития на браншови организации, обяви за работни места, мнения на завършили и добре реализирани кадри на специалността. цялата статия

Отличие за проф. д-р Марин Нешков - почетен председател на Варненска туристическа камара

цялата статия

РЕГИОНАЛНИТЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПРОДУКТИ НА БЪЛГАРИЯ-ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО

За осми път след началото, положено през 2008 г, Варненска туристическа камара , съвместно с Община Варна и Министерството на туризма проведе Черноморски туристически форум с идеята и целта да обогати българските туристически продукти. Темата бе ”РЕГИОНАЛНИТЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПРОДУКТИ НА БЪЛГАРИЯ-ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО” цялата статия

ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ – НАСЛЕДСТВО С ПЕРСПЕКТИВА

В периода 18-20 септември град Варна за 7 – ми пореден път бе домакин на Черноморския туристически форум: ”ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ – НАСЛЕДСТВО С ПЕРСПЕКТИВА” цялата статия

ЕКО ТУРИЗМЪТ – НАШЕТО ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ

Шестият Черноморски туристически форум на тема:”ЕКО ТУРИЗМЪТ – НАШЕТО ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ” се проведе в град Варна в периода 2-4 октомври 2013 г. цялата статия

ЗДРАВНИЯТ ТУРИЗЪМ- СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА БЪЛГАРИЯ

През 2012 г. в град Варна се състоя 5-ия Черноморски туристически форум на тема”ЗДРАВНИЯТ ТУРИЗЪМ- СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА БЪЛГАРИЯ „ Сборникът с доклади, посветени на здравния туризъм като ефективна алтернативна форма на туризма бе издаден от издателство Славена и рекламна агенция Фил. цялата статия

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.