Варненска туристическа камара

Варна 9002, ул. „Н. Михайловски“ 15

тел.: +359 (52) 612 811

факс: +359 (52) 612 809

e-mail: office@vct-bg.org

www.vct-bg.org

„Варненска туристическа компания” ЕООД

Варна 9002, ул. „Н. Михайловски“ 15

тел./факс:(052) 612 809

e-mail: varnatourism@vct-bg.org

Данни за фактура:

ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА

Адрес: 9002 Варна, ул. „Н. Михайловски“ 15

ЕИК: 103188964

МОЛ: Жельо Душев

Банкова сметка:

Общинска банка АД, гр. Варна

IBAN: BG88SOMB91301016105201 BIC: SOMBBGSF

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.