Управителен съвет


Управителен съвет на Варненска туристическа камара, избран на Общото отчетно-изборно събрание на 30.01.2020 г. и на редовното общо събрание на 17.05.2022 г.

Людмила Ненкова

Съпредседател на ВТК

Проф. д-р Стоян Маринов

Съпредседател на ВТК

Георги Филипов

Председател на "Асоциация за реклама и комуникации в туризма"

Донка Георгиева

АБ Травел ООД

Елена Косева

Изпълнителен директор на „Св. Св. Константин и Елена холдинг“ АД

Илия Раев

Председател на ОС на БЧК – Варна

Йовка Иванова

Клуб Магелан ООД

Калин Сутев

Дестинейшън туристик сървисиз

Маргита Тодорова

Албена АДПочетен председател:


Проф. д-р Марин НешковКонтролен съвет:


Светлозар Златев - Председател

доц. д-р Снежина Кадиева

доц. д-р Танка МилковаГлавен секретар:


Севдалина Чакърова

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.