Управителен съвет


Управителен съвет на Варненска туристическа камара, избран на Общото отчетно-изборно събрание на 30.01.2020 г.

Илин Димитров

Председател на ВТК

Людмила Ненкова

Заместник-председател на ВТК

Георги Филипов

Председател на "Асоциация за реклама и комуникации в туризма"

Донка Георгиева

АБ Травел ООД

Елена Косева

Изпълнителен директор на „Св. Св. Константин и Елена холдинг“ АД

Илия Раев

Председател на ОС на БЧК – Варна

Йовка Иванова

Клуб Магелан ООД

Калин Сутев

Дестинейшън туристик сървисиз

Маргита Тодорова

Албена АД

Проф. д-р Стоян Маринов

Декан на факултет „Управление“ в ИУ - Варна

Христина Неделчева

Председател на Съюз на екскурзоводите в БългарияПочетен председател:


Проф. д-р Марин НешковКонтролен съвет:


Светлозар Златев - Председател

Снежина Кадиева

Миролюб АдамовГлавен секретар:


Севдалина Чакърова

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.