БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ
1000 София, ул. Триадица 6, ет. 4, ст. 505
тел. 02/ 981 55 53, факс 02/ 981 58 11
e-mail: bata@mail.orbitel.bg
http://www.batabg.org
БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА

1040 София, ул. Св. София 8
тел. 02/ 987 40 59, тел./факс 02/ 986 51 33
e-mail: BTCh@btch.org
http://www.btch.org
БЪЛГАРСКА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ

1040 София, ул. Св. София 2
тел. 02/ 986 42 25
е-mail: Ragin-bhra@yahoo.com
http://www.bhra-bg.org
 
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ  

1000 София, бул. Ал. Стамболийски 20-В
тел. 02/ 989 05 38
e-mail: odyssea@omega.bg
http://www.alternative-tourism.org
  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БАЛНЕОТУРИЗЪМ 

1113 София, ул. Акад. Ангел Бончев, БАН
бл. 3, ет. 3, стр. 320,
тел. 02/ 971 34 85
ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА

Варна 9005, Кв. Чайка, бл. 128
тел./факс 052/612 811, тел. 052/612 809
e-mail: office@vct-bg.org
http://www.vct-bg.org
 

АСОЦИАЦИЯ "СТАРА ПЛАНИНА"

5300 Габрово, ул. Райчо Каролев 4, ет. 3
тел. 066/29 161, 37 137, факс 066/36 190,
e-mail: silvia@vega.bg, stela@vega.bg
http://www.staraplanina.org

 

 

   
 
 
Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.