Публикации и съобщения:

Уведомление във връзка с провеждането на Общото събрание на 01.12.2020 г. /дата на публикация 27.11.2020 г./ (MS Word)

Покана за свикване на общо събрание /дата на публикация 26.10.2020 г./ (MS Word)

Отчетен доклад за дейността на варненската туристическа камара за периода 2017-2019 г. (MS Word)

Отчетен доклад за дейността на варненската туристическа камара за периода 2014-2016 г. (MS Word)

Отчетен доклад за дейността на варненската туристическа камара за периода 2011-2013 г. (MS Word)

Отчетен доклад за дейността на варненската туристическа камара за периода 2008-2010 г. (MS Word)

Финансови отчети ВТК 2009 (публикувано на 29.06.2010) (ПДФ)

Отчетен доклад на ВТК 2008 (MS Word, 107 КБ)

Отчетен доклад на ВТК 2007 (MS Word, 77 КБ)

Финансов отчет на ВТК за 2007 (ПДФ, 752 КБ)

Справки на ВТК за 2007 (ПДФ, 178 КБ)

Протокол от общо годишно отчетно събрание на Варненска Туристическа Камара 27.04.2006 (MS Word, 56 КБ)

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.