„Варненска туристическа компания” ЕООД

е учредено от Варненска туристическа камара.

Притежава Удостоверение за регистрация N°: 20080826113029 / 26.08.2008 (UdostoverenieLicenze---VTC.jpg)

Адрес: Варна, кв. "Чайка" бл. 128
Тел./факс 612 – 809
E mail: varnatourism@vct-bg.org

МОЛ: Николай Панайотов

Дружеството е регистрирано като туроператор и турагент N° PKK-01-6212 / 25.09.2008 (CourtRegistration-VTC.jpg)

БАНКОВА СМЕТКА в лева:

УниКредит БУЛБАНК АД
Филиал: Черно море – Варна
IBAN: BG80UNCR70001508123299 BIC: UNCRBGSF

I. Основни задачи на “ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕООД ще бъдат:

 1. Обединяване усилията на членовете на ВТК, туристическата общност на град Варна и региона за успешното представяне на ДЕСТИНАЦИЯ ВАРНА на международни туристически изложения в чужбина, чрез консолидирани регионални щандове, информационни дескове или посещения както следва:
  • — Международно туристическо изложение SIRHA гр. Лион ;
  • — Международна туристическа борса „Holiday World ”, Чехия гр. Прага;
  • — Международна туристическа борса „EMITT ” гр. Istanbul;
  • — Международна туристическа борса „ITB” гр. Berlin;
  • — Международна туристическа борса „MITT” гр. Mосква;
  • — Международна туристическа борса „UITT” гр. Киев;
  • — Международна туристическа борса „TTR ” гр. Букурещ
 2. Обединяване усилията на членовете на ВТК, туристическата общност и музеите на град Варна и региона за успешното представяне на ДЕСТИНАЦИЯ ВАРНА през 2009 на туристически изложения в страната, чрез консолидирани регионални щандове, информационни дескове или посещения както следва:
  • — Международна туристическа борса „ВАКАНЦИЯ и SPA експо ” гр. София
  • — Национална туристическа борса „Културен туризъм ” гр. Велико Търново, април
  • — Регионална туристическа борса „По пътя на слънцето” гр. Габрово, октомври
  • — Регионална туристическа борса „Родопи експо” гр. Смолян, октомври
  • — Регионална туристическа борса „Уикенд туризъм” гр. Русе, октомври
 3. Организацията и провеждането на „ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ” под патронажа на Кмета на град Варна в края на месец октомври, за представяне потенцияла на България за развитие в посока на специализирани видове туризъм като:
  • — Хазартен (игрален)
  • — Яхтен
  • — Делови
  • — Културно-познавателен и археологически
  • — Еко
  • — Ловен
  • — Винен
  • — Екстремен водно-спортен и авиационен
  • — Орнитоложки
  • — други
 4. Участие в проект за изграждане на интернет базирана информационна система с инфо-терминали за туристическото предлагане, транспорт, културни събития и прояви на ДЕСТИНАЦИЯ ВАРНА.
Основна дейност на “ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕООД ще бъде туроператорската, като тя ще е се развива в следните основни направления:
 • — Организиране посещения на международни изложения в чужбина;
 • — Посрещане на чуждестранни туристи за културно-познавателен туризъм и летен ваканционен, Incentive и Team Building;
 • — Организиране на групови пътувания в страната;
Специфични услуги, ще бъдат турагентските свързани с предлагането на екскурзионни програми и почивки в страната и чужбина, продажбата на транспортни билети за чужбина, сувенири и туристическа литература.

ІІ. Продукти и услуги

“ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕООД ще организира предлагането на широка гама от:

 • - incoming и outgoing програми;
 • - информационни и резервационни услуги;
 • - допълнителни туристически услуги;
 • - специфични за туристическото потребление стоки.

Основните outgoing туроператорски услуги ще имат преобладаващо място и роля в цялостната дейност на компанията. Техният съдържателен обхват ще гарантира възможно най-пълно покритие на потребностите на колегията от туристическия бранш на Варна от успешното представяне на ДЕСТИНАЦИЯ ВАРНА на международни и вътрешни туристически изложения.

Допълнителните туристически услуги срещу комисионна ще включват:

 • — Продажба на краткотрайни туристически пътувания;
 • — Резервации и продажба на билети за различни видове пътнически и туристически транспорт;
 • — Резервации за настаняване в средства за подслон и места за настаняване, вкл. хостели и частни квартири;
 • — Резервации за посещения на заведения за хранене и развлечения на територията на Варна и региона;
 • — Резервации за културни и спортни събития и мероприятия;
 • — Продажба на организирани туристически пътувания: полудневни и целодневни екскурзии в града и околностите му; екскурзии в страната и чужбина; развлекателни мероприятия и атракции;
 • — Продажба на организирани пътувания за участие в културни и спортни събития (фестивали, празници, състезания и др.);
 • — Предлагане на собствени транспортни услуги и трансфери;
 • — Предлагане на услуги “rent а car”;
Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.