Проф. д-р Велина Иванчева Казанджиева

Контакти


Управител: индивидуален член
Адрес: 9002, Варна, бул. "Княз Борис I" 77
тел.: 0882164622
Електронна поща: velina_kaz@ue-varna.bg
Интернет адрес: https://www.ue-varna.bg/bg/teacher/6055

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.