Проф. д-р Таня Дъбева

Контакти


Управител: индивидуален член
Лице за контакти: Доц. д-р Таня Дъбева
Адрес: гр.Варна, ул. „Братя Бъгстон” 29, ет.1, ап.1
тел.: 052/ 660-268
Електронна поща: dabeva@ue-varna.bg

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.