Проф. д-р Стоян Маринов

Контакти


Управител: индивидуален член
Лице за контакти: Стоян Петков Маринов
Адрес: гр.Варна, ул. „Екатерина Симитчиева”13, ап.19
тел.: 052/ 612-811
Електронна поща: s.marinov@ue-varna.bg

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.