Димитър Дичев

Контакти


Управител: индивидуален член
Лице за контакти: Димитър Дичев
Адрес: гр.Варна, ж.к. „Възраждане” бл. 56, вх.6
тел.: 052/ 612-811
Електронна поща: m_dichev@abv.bg

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.