СДРУЖЕНИЕ КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ НА БЪЛГАРСКИЯ СЕВЕРОИЗТОК

Контакти


Управител: Димитър Дичев
Адрес: 9005 Варна, кв. "Чайка", бл. 128
тел.: 052/627-900
Електронна поща: culture-bg@hotmail.com, culture2bg@gmail.com
факс: 052/627-900

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.