Проф. д-р Станислав Христов Иванов

Контакти


Управител: индивидуален член
тел.: 058/ 655 612
факс: 058/ 605 760
Електронна поща: stanislav.ivanov@vumk.eu; stanislav_h_ivanov@yahoo.com

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.