БТС ЕООД

Контакти


Управител: Любомир Данаилов
Адрес: 9000 Варна, ул.”Преслав” 48, п.к.119
тел.: 0888/903776
факс:
Електронна поща:

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.