КАРАТЕX ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Контакти


Управител: Александър Гебов
Лице за контакти: Александър Гебов
Адрес: 1000 София, р-н Средец, ул. "Славянска" 5
тел.: 052/910-800
тел. 2: 0888/344430
факс: 052/910-801
Електронна поща: alex@paladin.bg

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.