Доц. д-р Мая Георгиева Иванова

Контакти


Управител: индивидуален член
Адрес: Варна, ул. „Роза“ бл.18, вх. Г
Електронна поща: maya.g.ivanova@gmail.com
тел.: 0898680713
Интернет адрес: https://vum.bg/bg/nashite-prepodavateli/maia-ivanova/

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.