АДОНИС 45 ООД

Контакти


Управител: Анастасия Пандова
Адрес: 9007,Варна, Зл.пясъци, хотел "Кристал"
тел.: 052/ 389 037
тел. 2: 052/ 389 038
факс: 052/355 154
Електронна поща: adonis45@gmail.com; adonis45@tea.bg;

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.