СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. СИНДЕЛ

Контакти


Управител: Светла Стойкова
Адрес: с. Синдел, общ. Аврен, обл. Варна, ул. „Братя Кирил и Методий“ 4
тел.: 0885925129
Електронна поща: sou_sindel@abv.bg

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.