ВЕЛЕС - КОСТАДИНКА ПАЛЯКОВА ЕТ

Контакти


Управител: Костадинка Палякова
Адрес: 9000 Варна, ул."М.Сирена" бл.24, ап.92
тел.: 052/887-648
факс: 052/334-030

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.