КЕРЕМЕДЧИЕВИ ООД

Контакти


Управител: Маргарита Керемедчиева
Адрес: 9007 Варна, к.к.Златни пясъци, хотел "Варшава"
тел.: 052/355-309
тел. 2: 052/357-141
факс: 052/355-309
факс 2: 052/357141
Електронна поща: officevarshava@mbox.contact.bg

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.