СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД

Контакти


Управител: Елена Косева, Ивелина Шабан
Адрес: 9006 Варна, к.к.Св.Константин и Елена
тел.: 052/383900
тел. 2: 052/361005
факс: 052/361260
Електронна поща: ceo@stconstantine.bg

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.