БИОТАЛАСОЛОГИЯ

2014-01-14 14:05:24

Мемоарният труд на доц д-р Стамат Стаматов представя мемоарни материали на автора за 60 години научнопроучвателна дейност в областта на биоталасологията. Разгледани са морската балнеология и климатология и развитието на морския здравен туризъм.

БИОТАЛАСОЛОГИЯ - Наука за здравословния потенциал на морето и бреговите му курортни ресурси и здравен туризъм

Мемоарният труд на доц д-р Стамат Стаматов представя мемоарни материали на автора за 60 години научнопроучвателна дейност в областта на биоталасологията. Разгледани са морската балнеология и климатология и развитието на морския здравен туризъм. На базата на широко анализиран богат материал са разгледани същността и деталните на здравния туризъм и неговите етапи на развитие. Разработени са въпросите около тенденциите на развитие на спа-центровете, мястото им в нашите морски курорти и тяхната ефективност.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение ...................................................................................................... 8

Послание за здраве и здравословен начин на живот ................................ 11

 

Да не забравяме миналото, без минало няма бъдеще!.............................. 13

Възраждане на биоталасологията по българското край брежие ............. 42

Комплексно действие на климата .............................................................. 69

Диалектиката – философията на научната база на биоталасологията .. 177

Да се биеш там, където е битката ............................................................. 207

Да се забави стареенето – антиейджинг медицина ................................. 258

Биоталасология и морският здравен туризъм ......................................... 308

Благодарствено послание .......................................................................... 362

Общество и личност .................................................................................. 377

 

Автор: Стамат Стаматов

Година на издаване: 2013

Издателска къща СТЕНО – Варна

ISBN: 978-954-449- 704-0

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.