Туристически пазари

2009-01-20 05:38:41

Този учебник предлага информация за характера и спецификата на проявление на туристическите пазари

Този учебник предлага информация за характера и спецификата на проявление на туристическите пазари.Той разкрива същността на пазарните отношения, възникващи при покупката и продажбата на туристически услуги и стоки, факторите, които ги определят, поведението на пазарните субекти. Формулират се теоретически обобщения за туристическия пазар, за процесите на ценообразуване и за пазарната конюнктура. Предлага се основна информация по въпросите за изследването на туристическите пазари и за пазарната политика.

2005 г.

автори: Проф. д-р Светла Ракаджийска, Гл. ас. д-р Стоян Маринов
165/235 мм, 192 стр.,
мека подвързия,
ISBN 954-449-208-9,
цена 10.00 лв.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.