Пътнически агенции и транспорт в туризма

2009-01-20 05:40:12

Настоящият учебник е предназначен за студентите от трите професионално-квалификационни степени ("Специалист", "Бакалвър" и "Магистър") на специалност "Туризъм"

Настоящият учебник е предназначен за студентите от трите професионално-квалификационни степени ("Специалист", "Бакалвър" и "Магистър") на специалност "Туризъм" от едноименното професионално направление в Икономически университет - Варна, включително в колежа по туризъм към него. Той е съобразен с учебните планове и утвърдените учебни програми по едноименната дисциплина и може да се използва за подготовката на кадри в други висши училища, в това число и в колежите по туризъм в Бургас, Добрич, Банско и др. Учебникът представлява интерес и за специалисти от туристическите предприятие у нас, включително и за учстниците във формите за повишаване на квалификацията и следдипломното обучение.

2007 г.

автор: Доц. д-р Марин Нешков
155/215 мм, 242 стр.,
мека подвързия,
ISBN 978-954-21-0276-2,
цена 8.00 лв.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.