СПОРТНИЯТ ТУРИЗЪМ-ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН

2016-06-10 12:55:44

Поредното издание на Варненска туристическа камара, което съпътства организирането на четвъртия поред Черноморския туристически форум: ”СПОРТНИЯТ ТУРИЗЪМ-ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН” през 2011 г. със съдействието на издателство „Славена” и рекламна агенция „Фил”

Поредното  издание на Варненска туристическа камара, което съпътства организирането на четвъртия поред Черноморския туристически форум: ”СПОРТНИЯТ ТУРИЗЪМ-ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН”   през 2011 г. със съдействието на издателство „Славена” и рекламна агенция „Фил”

Изданието е посветено на спортния туризъм като съвременна успешна алтернативна форма на туризъм. Авторски колектив: Доц.д-р Марин Нешков, Доц.д-р Стамат Стаматов , Проф.д-р Георги Леонидов Георгиев,

Проф.д-р Снежина Томова , Доц. д-р Петя Иванова, Валентин Пантелеев,

Мария Станкова , Доц. д-р Бистра Димитрова , Доц.д-р Огнян Къчев и ст. преп. Николай Янчев , к-н Лъчезар Братоев , Доц. д-р Людмил Петров и Доц. д-р Иван Марков, Доц. д-р Братой Копринаров , Ася Дукова , Stanislav Ivanov, Maya Ivanova , инж. Юлия Тумбаркова и инж. Красимира Аскерова, Доц. д-р Петър Янков, Доц. д-р Кръстьо Згуровски и Доц. д-р Валентин Гърков, Милчо Близнаков, Доц.д-р Преслав Димитров , Гл.ас.д-р Генка Рафаилова и гл.ас. Станислав Пляков, Гл. ас. инж. Минчо Полименов, Велислав Цеков, Галя Илиева, Милко Илиев и Наско Якимов, Димитър Дичев, Доц. д-р Стоян Маринов .  

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.