ЗДРАВНИЯТ ТУРИЗЪМ- СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА БЪЛГАРИЯ

2016-06-10 13:00:49

През 2012 г. в град Варна се състоя 5-ия Черноморски туристически форум на тема”ЗДРАВНИЯТ ТУРИЗЪМ- СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА БЪЛГАРИЯ „ Сборникът с доклади, посветени на здравния туризъм като ефективна алтернативна форма на туризма бе издаден от издателство Славена и рекламна агенция Фил.

През 2012 г. в град Варна се състоя 5-ия Черноморски туристически форум на тема”ЗДРАВНИЯТ ТУРИЗЪМ- СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ  ПОТЕНЦИАЛ  НА БЪЛГАРИЯ „ Сборникът  с доклади, посветени на здравния туризъм  като ефективна алтернативна форма на туризма бе издаден от издателство Славена и рекламна агенция Фил. 

Авторски колектив: Доц.д-р Стамат Стаматов, Доц. д-р Стоян Маринов, Проф. д-р дмн Цекомир Воденичаров, Рая Магдерова, Доц. д-р Иван Марков , Доц. д-р Георги Калагларски, Дияна Колчева, Галина Илиева , Доц. д-р Еленита Великова , Доц. дпн Златко Златев и маг. Десислава Календжиева, Доц. д-р д.м. Людмила Иванова , Проф. д-р Пеньо Михайлов, Доц. д-р Петя Иванова , Проф. д-р Георги Леонидов Георгиев, Теодора Ризова, Доц. д-р Соня Алексиева, Цанко Стефанов, Доц. д-р Братой Копринаров , Гл. ас. Минчо Полименов, Проф. д-р Снежина Томова , Гл.ас.д-р Ваня Василева, Доц. д-р Генка Рафаилова, Димитър Дичев, Доц. д-р Цветан Тончев, д-р Владимир Костов и Кристиян Ангелов. 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.