ЕКО ТУРИЗМЪТ – НАШЕТО ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ

2016-06-10 13:02:34

Шестият Черноморски туристически форум на тема:”ЕКО ТУРИЗМЪТ – НАШЕТО ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ” се проведе в град Варна в периода 2-4 октомври 2013 г.

Шестият Черноморски туристически форум  на тема:”ЕКО ТУРИЗМЪТ – НАШЕТО ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ” се проведе  в град Варна  в периода 2-4 октомври 2013 г.  

На него бе посветен и сборник с доклади  от авторите:  Проф. д-р Марин Нешков, Димитър Дичев, Проф. д-р Таня Парушева , Доц. д-р Стоян Маринов, Доц. д-р Снежанка Овчарова, Диан Неделчев , Stanislav Ivanov , Maya Ivanova, Доц. д-р Соня Алексиева, Гл. ас. инж. Минчо Полименов , Гл.ас. Тодорка Тончева, Росица Борисова и Цветелина Георгиева, Проф. д-р Иван Марков, Гл.ас. Ваня Василева, Проф. д-р Таня Дъбева, Гл. ас. Ася Пенчева, Проф.д-р Георги Леонидов Георгиев и ас.д-р Илинка Терзийска, Доц.дпн Златко Златев, Ралица Гаврилова, доц. д-р Мария Станкова и Стефан Кирилов, Докторант Димитър Стойнов, Доц. д-р Огнян Къчев и ас. Катерина Чонгова, Докторант Галина Илиева, Проф.д-р Снежина Томова , Доц. д-р Стефан Видев и Елена Чонова, Доц. д-р Георги Калагларски , Гл. ас. д-р Красимир Александров, Доц. д-р Иво Стамболийски,  инж. Юлия Тумбаркова . 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.