ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ – НАСЛЕДСТВО С ПЕРСПЕКТИВА

2016-06-10 13:06:26

В периода 18-20 септември град Варна за 7 – ми пореден път бе домакин на Черноморския туристически форум: ”ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ – НАСЛЕДСТВО С ПЕРСПЕКТИВА”

В периода  18-20 септември град Варна за 7 – ми пореден път бе домакин на Черноморския туристически форум: ”ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ – НАСЛЕДСТВО С ПЕРСПЕКТИВА”

Сборникът с публикации на изявени учени, експерти и практици бе посветен на историко-археологическото ни богатство и проблемите и идеите за развитието на културния туризъм в България.

Автори:Доц. д-р Стоян Маринов, Dr. Hristo Smolenov , Диана Димитрова , Проф.д.т.н. инж. Руси Русев , д-р Йордан Бояджиев, Доц. д-р Димитър Неделчев, Д-р Диян Димитров и Владимир Овчаров, Доц. д-р Георги Калагларски , Проф.д-р Иван Марков, Доц.д-р Румен Янков, Доц. д-р Соня Алексиева , Доц. д-р Братой Копринаров , Проф. д-р Георги Леонидов Георгиев, Доц. д-р Ася Пенчева, Г.ас. Красимир Александров, Проф. Росица Ангелова, Валери Кинов, Доц. д-р Велина Казанджиева, Доц. д-р Мария Станкова, Ас. Диан Неделчев, Доц. д-р Петя Иванова, Д-р Мариана Кръстева, Доц. д-р Ваня Василева, Доц. д-р Борис Борисов , Магдалена Жечева,  Гл. ас. д-р инж. Минчо Полименов , Ас. д-р Иванка Лулчева, Гл. ас. Теодора Ризова , Доц. д-р Огнян Къчев, Доц. д-р Ирена Емилова, Докторант Иванка Въсенска, Ралица Гаврилова, Докторант Галина Илиева, Пламена Червенкова, Християн Облаков , Жельо Душев , Стефан Кирилов, Даниел Руменов , Д-р Светослав Калейчев, Докторант Василиса Вълкова, Любов Кирилова Иванова, Димитър Дичев.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.