РЕГИОНАЛНИТЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПРОДУКТИ НА БЪЛГАРИЯ-ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО

2016-06-10 13:08:30

За осми път след началото, положено през 2008 г, Варненска туристическа камара , съвместно с Община Варна и Министерството на туризма проведе Черноморски туристически форум с идеята и целта да обогати българските туристически продукти. Темата бе ”РЕГИОНАЛНИТЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПРОДУКТИ НА БЪЛГАРИЯ-ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО”

За осми път след началото, положено през 2008 г, Варненска туристическа камара , съвместно с Община Варна и Министерството на туризма проведе Черноморски туристически форум с идеята и целта да обогати българските туристически продукти. Темата бе ”РЕГИОНАЛНИТЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПРОДУКТИ НА БЪЛГАРИЯ-ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО”

Традиционно сборникът бе издаден от издателство „Славена” и рекламна агенция Фил и включваше следните автори: Проф.дин Валерия Фол, Проф.д-р Христо Смоленов, Проф. д-р Стоян Маринов, Диана Димитрова , Николай Йотов и Иван Йотов, Ст. преп Руслан Басирович  Беков, Проф.д-р арх. Николай Тулешков , Проф. д-р Иван Марков и Доц. д-р Олег Александров, Доц. д-р Соня Алексиева, Проф. д-р Георги Леонидов  Георгиев, Акад. Черньо Чернев, Светлозар Попов, Доц. д-р Мария Станкова и д-р Светослав Калейчев, Доц. д-р Велина Казанджиева, Доц.д-р Иво Стамболийски, Тихомир Патарински, Доц. д-р Борис Борисов, Гл.ас.инж. Минчо Полименов , Ангел Конаклиев, Доц. д-р Огнян Къчев, Гл. ас. д-р Теодора Ризова, Християн Облаков, Доц. д-р Ваня Василева , Д-р Димитър Стойнов, Докторант Красен Русев, Докторант Диана Далева, Докторант Галина Илиева, Анна Христова, Д-р София Мирчова , Жельо Душев, Доц. д-р Братой Копринаров, Христина Илиева, Д-р Красимира Янчева, Борислав Дряновски, Добромир Жеков, Тихомир Тачев, Ас.д-р Веселина Атанасова-Георгиева, Юри Боянин, Доц. д-р Георги Калагларски, Д-р Даниела Тодорова, Гл. ас. Стефан Кирилов, Докторант Христо Христов, Николай Панайотов, Димитър Дичев.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.