БЪЛГАРИЯ – ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ ЗА ЧЕТИРИ СЕЗОНА

2016-10-19 11:12:02

За Девети път във Варна се проведе Черноморският туристически форум на тема „България – туристическа дестинация за четири сезона”. Неотменна част от форума бе сборника с доклади.

За Девети път във Варна се проведе Черноморският туристически форум на тема „България – туристическа дестинация за четири сезона”. Неотменна част  от форума бе сборника с доклади , който включваше следните автори:

Проф.д-р Марин Нешков, Проф. д-р Стоян  Маринов, арх. Николай и Иван Йотови, Доц. Христо Смоленов, Проф. д-р Таня Парушева, Д-р Светлозар  Попов, Проф.д-р Иван Марков и доц. д-р Венцислав Статев, Борис Калинков, Проф. д-р Георги Георгиев, Доц. д-р Соня Алексиева, Доц. д-р Велина Казанджиева, Гл.ас. д-р Теодора Ризова, Доц. д-р  Петя Иванова, Доц. д-р Ася Пенчева, Иван  Момчев, Доц. д-р Бистра Василева и докт. Пламена Паламарова, Доц. д-р Иво Стамболийски, Доц. д-р Тодорка Тончева, Гл. ас. д-р инж. Минчо Полименов, Акад. Черньо Чернев, Д-р Димитър Стойнов, Доц. д-р Мария Станкова и д-р Светослав Калейчев, Доц. д-р Мария Станкова, докт. Иванка Въсенска и докт. Калиопи Дрогала, Гл. ас. д-р Станислав Пляков, Доц. д-р Борис Борисов и докт. Йоана Борисова, Гл.ас.д-р  Мария Велева и  гл. ас.д-р  Красимира Янчева, Анастасия Георгиева, Доц. д-р Ирена Бокова, Д-р  Христина Бойчева, Докт. Вержиния Лазарова, Докт.  Мария Стоянова, Докт. Невена Арнаутска, магистър Катина Попова, Докт. Симона Тодорова, Ас. Севджан Сабриева, Ас. д-р Милена Стоянова, Цветелина Герова, Докт. Нели Македонска-Цветкова, Докт. Никола Наумов, Докт. Лиляна  Попова, Доц. д-р Ваня Василева, Проф. д-р Братой Копринаров, Доц. д-р Пело Михайлов, Доц. д-р Огнян Къчев, Димитър Дичев

Сборникът бе подготвен от Издателство”Стено” и Рекламна агенция „ФИЛ”

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.