Учебник „Икономика на туристическата фирма”

2009-02-17 06:31:33

Учебникът е предназначен за студенти от квалификационните степени „Специалист” и „Бакалавър” на специалност „Туризъм”

Настоящият учебник е предназначен за студенти от квалификационните степени „Специалист” и „Бакалавър” на специалност „Туризъм” към Икономически университет – Варна и Колеж по туризъм към него. Учебникът предоставя базисни знания в областта на икономиката на туристическата фирма, характеристиката и особеностите на функциониране на туристическите предприятия. Разгледани са видовете туристически продукти и фирмената иновационна и инвестиционна политика. Характеризирани са по-важни икономически показатели за определяне и анализ на икономическата ефективност на туристическите фирми. Отразени са новостите в теорията и съвременните тенденции в развитието на туристическата индустрия.

2007 г.
автори: доц. д-р Марин Нешков, гл.ас. Велина Казанджиева
150/210 мм, 295 стр.,
мека подвързия,
ISBN 978-954-535-480-9,
цена 10.00 лв.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.