Учебник „Екскурзоводство”

2009-02-17 06:34:42

Учебникът е предназначен за студенти от специалност „Туризъм” и е полезен за работещите в туристическите предприятия екскурзоводи

Учебникът е предназначен за студенти от специалност „Туризъм”. Полезен е за работещите в туристическите предприятия екскурзоводи. Може да намери широко приложение при подготовката на кадри в учебни заведения, обучаващи професионални или академични бакалаври по туризъм. Подходящ е и за участниците в обучението в различните форми за повишаване на квалификацията и следдипломното обучение по туризъм. Представя общи въпроси от теорията и методиката на екскурзоводството, неговите организационни и технологични аспекти като важна подсистема на туристическото обслужване. Втората част на учебника е разработена като методическо помагало, в което информацията и знанията са съобразани с изискванията на практическата дейност на екскурзовода.

2008 г.
автори: доц. д-р Марин Нешков, гл. ас. Кръстьо Трендафилов, гл. ас. Велина Казанджиева,
155/215 мм, 395 стр.,
мека подвързия
ISBN 978-954-21-0365-3
цена 15.00 лв.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.