Учебник „Въведение в туризма”

2009-02-17 06:37:42

Учебникът е предназначен за студенти от специалност „Туризъм”, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми и предствалява интерес за специалистите от туристическите предприятия у нас

Учебникът е предназначен за студенти от специалност „Туризъм”, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми и представлява интерес за специалистите от туристическите предприятия у нас. Авторският колектив представя общите въпроси от туристическата теория, икономическите и институционални аспекти на туризма като съвременно социално-икономическо явление. В съдържанието на учебника са отразени постиженията в развитието на теорията за туризма и туристическата индустрия както у нас, така и във водещите в това направление европейски страни, САЩ, Канада, Австралия и др.

2007 г.
автори: доц. д-р Марин Нешков, доц. д-р Светла Ракаджийска, доц. д-р Таня Дъбева,
гл. ас. д-р Стоян Маринов, гл. ас. Велина Казанджиева, ст. ас. Мария Велева
155/215 мм, 347 стр.,
мека подвързия
ISBN 978-954-21-0287-8
цена 12.00 лв.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.