Учебник "Икономика и управление на туристическото предприятие"

2009-11-02 07:01:39

Настоящият учебник е предназначен за студентите от квалификационните степени „Специалист” и „Бакалавър” на специалност „Туризъм”.

Настоящият учебник е предназначен за студентите от квалификационните степени „Специалист” и „Бакалавър” на специалност „Туризъм” към Икономически университет – Варна и Колежа по туризъм към него. Той предлага основни знания в областта на икономиката и управлението на туристическото предприятие. Разгледани са въпроси, свързани със същността, особеностите и класификацията на стопанските субекти в туризма, техните „производствени” ресурси и създаваните в различните туристически дейности продукти. Специално внимание се отделя на качеството като обект на управление и контрол, иновационната и инвестиционната фирмена политика в туризма. Систематизирани са базовите критерии и показатели за измерване и оценкка на икономическата ефективност. Разгледани са и основни методически въпроси, свързани с планирането и икономическия анализ на дейността на предприятията.Представени са новостите в теорията и съвременните тенденции в развитието на туристическата индустрия

2009 г.
автори: доц. д-р Марин Нешков, гл.ас. Велина Казанджиева
155/215 мм, 271 стр.,
мека подвързия,
ISBN 978-954-21-0406-3,
цена 10.00 лв.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.