Книгата „Винен туризъм – традиции и съвременност”

2009-11-02 07:12:59

Настоящата книга е поредното печатно издание, реализирано от Варненска туристическа камара (ВТК), „Славена” и „ФИЛ” в рамките на библиотека „Туризъм.

То е част от инициативите и плод от усилията, съпътстващи организирането и провеждането на Втория черноморски туристически форум посветен на винения туризъм. Тя е седмата в поредицата публикации от библиотека „Туризъм” на ВТК. В нея са представени резултатите от теоретични и приложни изследвания, добри практики и пътеписи на изявени и признати професионалисти в науката и практиката на българския туризъм.

Авторски колектив: Доц. д-р Марин Нешков, Доц. д-р Стамат Стаматов, Проф. Д-р Светла Ракаджийска, Проф. Д-р Снежина Томова, Доц. д-р Соня Алексиева, Доц. д-р Иван Марков, Д-р Генка Рафаилова, Д-р Пенка Тонева, Д-р Венцислав Статев, Д-р Йордан Йорданов, Диана Колчева, Минчо Полименов, Стефка Свещарова, Наско Якимов, Димо Атанасов, Иван Гърнев, Борис Калинков, Доц. д-р Стоян Маринов, Димитър Дичев

октомври 2009 г.
145/200 мм, 199стр.
мека подвързия
ISBN 978-954-579-805-4
Цена: 10.00 лв.

Допълнителни материали:

Доклади - ЧТФ – Варна 2009 г. (MS Word, 37 КБ)

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.