Насоки за внедряване на концепцията "Зелени хотели" в община Варна

2010-01-06 00:58:50

Тази книга обобщава теорията и практиката на концепцията „зелен хотел” и на тази основа предлага насоки за внедряването й на територията на община Варна.

За постигането на целта се решават три изследователски задачи:

  • Систематизиране на теоретико-методологическите основи на концепцията „зелен хотел”;
  • Анализ на нагласите за внедряване на концепцията „зелен хотел” в община Варна;
  • Очертаване на насоки за внедряване на концепцията „зелен хотел” в община Варна.

Разработката е изготвена по проект „Академия на живота – иноваторски практики в туризма”, управляван от Сдружение „Геоум” в партньорство с Дирекция на ПП „Златни пясъци” и Варненска туристическа камара и е финансиран от Община Варна, дирекция „Младежки дейности и спорт, по дейност „Младежки проекти – 2009”.

Автори: Стоян Маринов, Марин Нешков, Юлия Тумбаркова, Маргарита Тумбаркова.

„Данграфик” – Варна, издател

„Етикет принт” – Варна, предпечат и печат

ISBN 978-954-9418-46-0

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.