Съвременни видове туризъм

2011-11-22 10:30:00

Авторът на книгата "Съвременни видове туризъм" обявява по една книга награда за първите трима, които изпратят е-мейл на s.marinov@ue-varna.bg с информация в кой туристически обект, в кое населено място и във връзка с кой празник е правена снимката с танцуващата девойка на корицата. От всички останали, след първите трима, които изпратят е-майл с верен отговор до 31.12.2011 г. , ще бъдат изтеглени още трима, които също ще получат по една книга за награда.

Авторът на книгата "Съвременни видове туризъм" обявява по една книга награда за първите трима, които изпратят е-мейл на s.marinov@ue-varna.bg с информация в кой туристически обект, в кое населено място и във връзка с кой празник е правена снимката с танцуващата девойка на корицата. От всички останали, след първите трима, които изпратят е-майл с верен отговор до 31.12.2011 г. , ще бъдат изтеглени още трима, които също ще получат по една книга за награда.

Заглавие: Съвременни видове туризъм
Автор: Стоян Маринов
Година на издаване: 2011
Издателство: Наука и икономика - Икономически университет-Варна
Цена: 12.00 лв.

Книгата “Съвременни видове туризъм” систематизира характеристиките и особеностите на основните, актуални за нашето съвремие, видове и форми на туризъм. Съдържанието и обхваща жизнения цикъл на туризма след Втората световна война както и представянето на неговите съвременни, концептуални и практически, видове и форми – морски ваканционен туризъм, планински ваканционен туризъм, здравен туризъм, приключенски туризъм, културен туризъм, религиозен туризъм, винен туризъм, шопинг-туризъм, круизен туризъм, хазартен туризъм, секс-туризъм, спортен туризъм, космически туризъм. Акцентът се поставя върху същността, разновидностите, организационните особености и тенденциите в развитието на съответния основен вид туризъм.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.