Туристическа политика – исторически трансформаци, съвременно състояние и насоки за развитие в България

2012-08-24 17:25:32

Монографичният труд е първият по рода си у нас, посветен на комплексните проблеми на формирането и развитието на туристическата политика и насоките за усъвършенстването й в България. Той е мотивиран от обективните потребности на съвременната теория и практика на туризма и е свързан с измененията в системата за регулиране и управление на това значимо явление на международно, национално, регионално и локално равнище.

Автор: Марин Нешков
Година на издаване: 2012
Издателство: „Славена“ ООД, Варна
ISBN: 978-954-579-935-8
Страници: 611
Корици: твърди

За книгата:

Монографичният труд е първият по рода си у нас, посветен на комплексните проблеми на формирането и развитието на туристическата политика и насоките за усъвършенстването й в България. Той е мотивиран от обективните потребности на съвременната теория и практика на туризма и е свързан с измененията в системата за регулиране и управление на това значимо явление на международно, национално, регионално и локално равнище. Акцентът в изследването е поставен върху интегралния характер на туристическата политика и нейните системни характеристики и особености. Неговият времеви обхват е от 1879 до 2012 г. с преобладаваща насоченост върху последните две десетилетия и влиянието на българския преход върху системата на туристическата политика.

След повече от 20 години трансформационни процеси в Р България, те все още са далеч от своя финал. Дълго време научната мисъл ще се занимава с различните техни проблеми и уникалността им на безпрецедентен експеримент в новата история на страната. Това е и ще остане трудна задача, за чието решаване в определена степен би могло да допринесе и настоящото изследване.

За автора:

Доц. д-р Марин Нешков е роден на 12 март 1950 с. Черни Осъм, обл. Ловешка. Завършил е Гимназията с преподаване на немски език в Ловеч и ВИНС – Варна като “Магистър по туризъм”. През 1984 г. му е присъдена докторска степен, а през 1988 - научно звание “доцент”. През 1980 и 1985 г. е бил на дългосрочни специализации в Копенхаген (Дания) и Виена (Австрия), а от 1980 до 2005 - на краткосрочни в Будапеща (Унгария), Дрезден (ГДР), Лайпциг и Фройденщад (ФРГ); Хага (Холандия), Съри, Борнмът и Манчестър (Великобритания), Виена (Австрия), Щутгарт (ФРГ) и др.

Професионалната му реализация започва през 1971 и 1972 като екскурзовод с немски език в “Зл. пясъци” и 1973 г. - инспектор в “Албена”. От 1975 г. до сега преподава в Икономически университет - Варна, кат. “Икономика и организация на туризма». Бил е: Декан на чуждестранните студенти, Ръководител на катедра, Директор „Магистърски програми“, Директор на колежа по туризъм, Зам.- Ректор по учебната работа на ИУ - Варна. Учредител и Зам. председател е на Варненска туристическа камара, а от 2005 и неин Председател. Председател е на Сдружение “Култура и туризъм на Източни Родопи” и член на УС на Българска туристическа камара, Варненска търговско-индустриална камара и Сдружение „Култура и туризъм на българския Североизток“ и др. От 2009 г. е приет за действителен член на Международната туристическа академия – Москва.

Като преподавател и научен работник доц. Нешков води лекции и семинарни занятия в ИУ - Варна, У-т “Ас. Златаров” - Бургас, ВТУ - В. Търново, ЮзУ – Благоевград, СА - Свищов, МК Албена, КТ - Варна, НБУ – София и ВСУ - Варна по 15 дисциплини. Научната му дейност включва 85 бр. публикации, от които: 12 монографии и студии, 20 учебници и учебни помагала, 18 статии, 25 доклада и 10 други публикации. Участвал е в 4 научни форуми в чужбина. Ръководил е и е участвал в 10 изследователски проекти (в т.ч. 4 международни). Езиковата му подготовка обхваща много добро владеене на немски език, добро владеене на английски и руски език

Семейно положение: женен (1972 г.), 2 дъщери (36 и 34 г.), 1 внучка и 3 внуци

За контакти: тел. +359 52 660 350; e-mail: neshkov@ue-varna.bg.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.