Специализирани туристически продукти на България

2009-01-20 05:29:31

Книгата е интересна за туристическата практика

Книгата е интересна за туристическата практика. Включените в нея доклади подсказват ефективни възможности за разнообразяване на туристическото предлагане и развиване на целогодишна туристическа дейност в България. Сборникът предлага идеи, които могат да служат за указател на ефективните пътища, водещи към повишаване на конкурентноспособността в туризма.

2002 г.
Колектив

145/250 мм, 120 стр.,
мека подвързия,
ISBN 954-579-?,
цена 5.00 лв.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.