Студентска трудова борса 2014

2014-02-27 18:28:56

Колеж по туризъм – Варна в сътрудничество с Варненска туристическа камара организира Студентска трудова борса. Тя ще се проведе на 12.03.2014 г., сряда, от 13.30 часа, в зала „Пресцентър” на Фестивален и конгресен център – Варна.

Уважаеми работодатели,

Колеж по туризъм – Варна в сътрудничество с Варненска туристическа камара организира Студентска трудова борса. Тя ще се проведе на 12.03.2014 г., сряда, от 13.30 часа, в зала „Пресцентър” на Фестивален и конгресен център – Варна.

Каним Ви най-учтиво да направите кратки презентации на свободните работни места във вашите фирми за сезон ‘2014 и да се срещнете със студенти, търсещи работа.

Такса участие: 20.00 лв.

Таксата можете да платите предварително в касата на Колежа по туризъм или по банков път:

Колеж по туризъм - Варна                         

IBAN BG 88IORT73773107247500              

BIC код IORTBGSF                                      

Банка Инвестбанк АД     

За по-добра организация на борсата моля да потвърдите участието си на collegelibrary@abv.bg  или на тел. 0879313929 и 0884 272720, Златка Тодорова,  до 07.03.2014 г.

 

С уважение,

Доц. д-р Стоян Маринов,

директор на Колеж по туризъм – Варна

 

Проф. д-р Марин Нешков,

председател на Варненска туристическа камара

 

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.