ДИСКУСИЯ: „Европейски облик на българския туризъм“

2014-04-25 20:33:53

Дискусията под мотото „Европа близо до теб: Европейски облик на българския туризъм“ се проведе на 23 април 2014 г. от 10:00 ч. в галерия Графит, съобщиха от Информационното бюро на Европейския парламент в България .

Дискусията под мотото „Европа близо до теб: Европейски облик на българския туризъм“ се проведе на 23 април 2014 г. от 10:00 ч. в галерия Графит, съобщиха от Информационното бюро на Европейския парламент в България .

Това беше заключителната дискусия от инициативата на БНТ и Европарламента “Европа близо до теб”.

Върху въпросите, свързани с работните места в туризма, „сезонната заетост”, образованието на туристическите кадри и успешните европейски модели, които България може да приложи в развитието на културния облик на туристическия си сектор спряха вниманието си проф. Марин Нешков, декан на факултет "Управление" в ИУ-Варна и почетен председател на Варненската туристическа камара; Димитър Дичев, председател на Сдружение за култура и туризъм на българския Североизток, представители на МИЕ и Агенцията по заетостта.

Събитието е финалът на серия от регионални дискусии, които се проведоха в страната в рамките на информационната кампания на европейските избори.


Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.