Инфо тур в туристически регион Шумен

2014-05-23 17:45:10

На 19.05.2014 г. Варненска туристическа камара, Култура и туризъм на българския Североизток и Варненска туристическа компания организираха посещение на 16 туроператори от Варна за запознаване с туристическите забележителности на регион Шумен, Велики Преслав и Каспичан.

На 19.05.2014 г. Варненска туристическа камара, Култура и туризъм на българския Североизток и Варненска туристическа компания организираха посещение на 16 туроператори от Варна за запознаване с туристическите забележителности на регион Шумен, Велики Преслав и Каспичан. Посетени бяха Паметник 1300 години България, Археологически музей „Велики Преслав”, Мадарски конник и Историческия музей „Плиска”. Целта е да бъдат разработени конкретни маршрути, за да бъдат популяризирани туристическите места, свързани с корените на Първата българска държава. 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.