Учредява се Черноморски изледователски център в туризма към ВТК

2014-06-20 18:37:12

Центърът ще се занимава с анкетни проучвания, анализи, прогнози, участие в европейски програми и проекти.

С решение на УС на ВТК от 16.06.2014 се учредява Черноморски изледователски център в туризма към Варненска туристическа камара. Центърът ще се занимава с анкетни проучвания, анализи, прогнози, участие в европейски програми и проекти.

За ръководител на центъра бе утвърден доц д-р Стоян Маринов.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.