Успешно приключи проект „Корените на България”

2014-10-09 16:44:26

На 22.07.2014 г. Варненска туристическа камара, Култура и туризъм на българския Североизток и Варненска туристическа компания организираха туристически форум в град Шумен по повод приключването на проект „Корените на България”, по който си партнират общините Шумен, Велики Преслав и Каспичан.

На 22.07.2014 г. Варненска туристическа камара /ВТК/, Култура и туризъм на българския Североизток и Варненска туристическа компания организираха туристически форум в град Шумен по повод приключването на проект „Корените на България”, по който си партнират общините Шумен, Велики Преслав и Каспичан. След проведени два инфотура в регион Шумен с цел запознаване с конкретни разработени туристически маршрути, финалното мероприятие по проекта беше форумът, на който бенефициентите представиха резултатите от неговото изпълнение. В присъствието на медии бяха изнесени няколко презентации, като имаше и организирана дегустация на местни вина и високоалкохолни напитки, мед и парфюми. Всички тези мероприятия имаха за цел да утвърдят имиджа на регион Шумен като уникална дестинация за туризъм и да привлекат вниманието върху потенциала, който притежава за развитието на разнообразни форми на туристическа дейност. 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.