Среща на туристическия бранш с посланичката на Република Южна Африка

2014-12-02 17:54:00

На 26 ноември 2014 г. в офиса на Варненска туристическа камара се проведе среща между Нейно Превъзходителство г-жа Ванесса Калверт, Посланичка на Република Южна Африка в България и представители на туристическия бранш.

На 26 ноември 2014 г. в офиса на Варненска туристическа камара се проведе среща между Нейно Превъзходителство г-жа Ванесса Калверт, Посланичка на Република Южна Африка в България и представители на туристическия бранш. Презентираха се туристическите забележителности и възможности за развитие на туризъм в Република Южна Африка и се обсъдиха вариантите за  бизнес взаимоотношения с присъстващите представители на туристическите организации.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.