Среща с Турските авиолинии

2014-12-11 20:30:08

На 11.12.2014. в офиса на Варненска туристическа камара се състоя среща с директора за Варна на Турските авиолинии, г-н Билал Арпаджъ.

На 11.12.2014. в офиса на Варненска туристическа камара се състоя среща с директора за Варна на Турските авиолинии, г-н Билал Арпаджъ. На срещата бяха обсъдени възможностите за сътруднчество между камарата и авиокомпанията и набелязани конкретни проекти, в които може да бъде реализирано това сътрудничество.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.