Първо посещение на Министъра на туризма във Варна

2015-01-19 11:04:10

На 16 януари 2015 г. министър Николина Ангелкова посети Община Варна и проведе официална среща в сградата на Общината с браншовите организации от сектор туризъм.

На 16 януари 2015 г. министър Николина Ангелкова посети Община Варна и проведе официална среща в сградата на Общината с браншовите организации от сектор туризъм. Срещата се проведе по покана и инициатива на г-жа Ангелкова и на нея присъстваха кметът на Варна – г-н Иван Портних, областният управител – г-н Стоян Пасев, директорът на дирекция Туризъм – г-жа Соня Георгиева, както и представители на всички неправителствени организации в областта на туристическия бизнес.

Основната цел на проявата беше г-жа Ангелкова да се запознае отблизо с туристическите проблеми на Варна като център на Северното Черноморие, както и да се очертаят бъдещите инициативи и дейности на новосформираното министерство по посока на решаване на най-наболелите проблеми на сектора.

Министър Ангелкова очерта основните направления, по които в момента се работи усилено, като предстоящото издаване на наредби, свързани с туристическото законодателство, изясняване статута на курортите и целенасочената държавна политика по тяхното подпомагане, стартиране на оперативните програми за периода 2014-2020, приемане на концепцията за туристическо райониране на страната и не на последно място маркетинговата концепция, свързана със създаването на разпознаваем имидж на страната ни на чуждестранните туристически пазари. Особено внимание се обърна и на въпросите, свързани с чартърните програми, визовите ограничения, проблемите с набирането на статистически данни, избора на ново туристическо лого на страната и др.

В активния диалог се включиха всички присъстващи на срещата, които изказаха своите искания и проблеми от практиката си, както и направиха предложения за решаването им. Всички единодушно изразиха задоволството си от това, че вече има съществуващо отделно Министерство на туризма, както и изказаха надежда за ползотворна работа и сътрудничество между новата структура и туристическия бранш за качествено развитие на туризма не само в региона, но и страната.

 В края на срещата министър Ангелкова съобщи, че в края на март отново ще посети Варна.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.