Покана 50 години специалност "Туризъм" към Икономически университет - Варна

2015-03-04 13:57:11

Преди 50 години- през 1965г. към Висшия институт за народно стопанство- днес Икономически университет- Варна се създава първата университетска специалност в България “Икономика и организация на туризма”, която през 1983г. с ПМС е преименувана “Международен туризъм”

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

      2015 година е юбилейна за специалност "Туризъм" към Икономически университет - Варна. Преди 50 години- през 1965г. към Висшия институт за народно стопанство- днес Икономически университет- Варна се създава първата университетска специалност в България  “Икономика и организация на туризма”, която през 1983г. с ПМС е преименувана “Международен туризъм” /ДВ бр. 30 от 1983г., стр.406/,а през 1997 – „Туризъм” ( ПМС 155 от 14.04.1997).   За 50 години специалност "Туризъм" са завършили над 3500 бакалаври и магистри, включително над 400 чуждестранни студенти от 39 чужди страни, защитени са 60 доктората. Специалност "Туризъм" е първостепенен център както за подготовка и обучение на квалифицирани кадри, така и за провеждане на разнообразни и приложни научни изследвания в областта на туризма.

       За отбелязване на този значим юбилей катедра "Икономика и организация на туризма" планира разнообразни прояви, по значимите от които са:

- юбилейна студентска научна сесия - м. април 2015

- тържествено събрание в аулата на ИУ - 06.11. 2015

- международна научна конференция - 06. и 07.11. 2015

Каним членовете на Варненска туристическа камара, както и  нашите бивши възпитаници да вземат участие в юбилейните мероприятия. Най-учтиво апелираме към туристическите фирми и лицата, които имат възможност да спонсорират юбилейните мероприятия и дейността на специалност "Туризъм" към ИУ- Варна.

С уважение: проф. д-р Таня Дъбева

ръководител на катедра ИОТ

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.