Бизнес срещи в офиса на Варненска туристическа камара по въпроси относно съвместно сътрудничество в областта на туризма

2015-04-27 16:30:52

На 22 април 2015 г. в офиса на Варненска туристическа камара се проведе среща на председателя Жельо Душев с председателя на Двустранната търговска камара България – Румъния, г-н Дору Драгомир.

На 22 април 2015 г. в офиса на Варненска туристическа камара се проведе среща на председателя Жельо Душев с председателя на Двустранната търговска камара България – Румъния, г-н Дору Драгомир. Срещата бе по инициатива на председателя на търговската камара и се обсъдиха възможности за съвместно сътрудничество и инициативи в областта на туризма между двете камари. Двустранната търговска камара България - Румъния е независима, неправителствена организация, която има за цел да подкрепи българските и румънските бизнес общности и да стимулира промишлеността и търговския обмен между двете страни. Председателите на двете камари обсъдиха идеи за прилагане на автентична търговска марка за качество, гарантирано от името и на двете организации, която марка да се поставя на различни туристически обекти /хотели, ресторанти, туристически атракции и др./, които по този начин да се рекламират и препоръчват на потенциални румънски туристи. Предстои да бъдат обсъждани още подробности.

На 24 април 2015 г. председателят на Варненска туристическа камара - Жельо Душев се срещна с почетния консул на Италия у нас– г-н Антонио Таркуиньо. Обсъдиха се възможностите за предлагане на туристически услуги на италиански граждани, живеещи в региона на Варна, обмениха се контакти с италиански бизнес партньори с цел бъдещото им участие в различни инициативи на Варненска туристическа камара.

И двете срещи затвърдиха позициите на Варненска туристическа камара и нейните членове като надеждни бизнес партньори в различни международни проекти в областта на туризма.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.