Информационна среща на туристическия бранш във Варна с представители на Министерството на туризма

2015-05-19 17:57:46

По покана на Министерството на туризма на 19 май 2015 в хотел „Аква” се проведе информационна среща с участието на представители от туристическия бизнес във Варна и региона.

По покана на Министерството на туризма на 19 май 2015 в хотел „Аква” се проведе информационна среща с участието на представители от туристическия бизнес във Варна и региона. Представен беше проектът на Министерството „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм”, по който ръководителят Ива Якимова даде разяснения относно избора на 50-те малко познати туристически обекта, включени в специално изработен наръчник, както и насоки за стимулиране на родните туристи да пътуват и опознават страната ни. Председателят на сдружение „Култура и туризъм на българския Североизток” – Димитър Дичев, постави въпроса защо в подбора на обектите са влезли само 4 обекта от тракийската култура, с която трябва да се гордеем и популяризираме много повече, както и че има ценни обекти от Варненския регион, които също не са намерили място в проекта. От Министерството дадоха обнадеждаващ отговор, че тази кампания не е последна и ще има подбор за нови непознати туристически обекти. Димитър Дичев изказа още и предложение към Министерството на туризма в следващия планов период да се ползват експерти от неправителствените организации в туристическия бранш както в подготовката, така и в реализацията на проекти и програми.

Срещата продължи с представяне на Концепцията за туристическото райониране от г-жа Мария Иванова, главен директор на Главна дирекция „Туристическа политика”, която обясни процедурите по учредяване на организациите за управление на районите.

При регистрацията си всички участници в срещата получиха комплект от изработените по проекта нови информационни материали и наръчник „Добри практики и защита правата на потребителите в туризма”, като допълнителни разяснения по листовките и наръчника бяха дадени от ръководителя на проекта.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.