Поздравителен адрес

2015-06-12 21:12:22

Варненска туристическа камара поздравява новия директор на Колежа по туризъм-Варна – доц. д-р Генка Рафаилова като й пожелава здраве, упоритост и успехи на това ново и значимо поприще!

Жельо Душев,

Председател на Варненска туристическа камара

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.